8.31.2010

വസ്തി

വസ്തിയെ കുറിച്ച് അമൃത ടിവി യില്‍ ജീവധാരയില്‍ വന്ന വീഡിയോകള്‍. ഒരു ഏകദേശ രൂപം വസ്തിയെ കുറിച്ച് കിട്ടാന്‍ ഇത് സഹായിക്കും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇതില്‍ പലരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ (ചില ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ഒക്കെ ) അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ അല്ലെങ്കില്‍ മനസിലാക്കല്‍ ആണെന്ന് കരുതിയാല്‍ മതി.


3 comments:

Copy right protected. Copy pasting disabled