12.09.2009

രക്തമോക്ഷ ചികിത്സ

ആയുര്‍വേദത്തിലെ ഒരു പ്രധാന ചികിത്സാ കര്‍മമാണ് രക്തമോക്ഷം അല്ലെങ്കില്‍ രക്തം കളയല്‍. അഷ്ടാംഗങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ശല്യ ചികിത്സയിലെ പ്രധാന ക്രിയഎന്ന നിലയില്‍ ഇത് പ്രസിദ്ധമാണ്. ശരീരത്തിലെ സര്‍വാംഗമായും പ്രാദേശികമായും സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടരക്തത്തിനെ പുറന്തള്ളുന്നതാണ്‌ ഈ ചികിത്സയുടെ തത്വം. സുശ്രുത സംഹിതയില്‍ രക്ത മോക്ഷ ചികിത്സക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം നല്‍കി അതിനെ പഞ്ചകര്‍മ്മങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. കേരളത്തില്‍ അധികം വൈദ്യന്മാര്‍ രക്തമോക്ഷം ചെയ്തിരുന്നില്ല. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ശല്യതന്ത്രത്തിന്റെ പ്രചാരം കൂടിവരുന്നതിനെ ഫലമായി രക്തമോക്ഷ ചികിത്സക്കും പ്രചാരം വര്‍ധിക്കുന്നതായി കാണാം.
മൂന്നുതരം രക്തമോക്ഷ ചികിത്സ

 • ജലൂകം
 • സിരാവ്യധം
 • പ്രച്ചാനം
ഇവയാണ് പ്രധാന രക്തമോക്ഷ ചികിത്സ വിഭാഗങ്ങള്‍. ശ്ര്ന്ഗം, അലാബു ,ഘടം എന്നിവയും ചില പ്രധാന രക്തമോക്ഷ രീതികളാണ്.
പ്രച്ച്ചാനം
പ്രധാനമായും പ്രാദേശികമായ രക്ത ദുഷ്ടിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ പ്രത്യേക ഭാഗങ്ങളില്‍ ചെറിയ മുറിവുകള്‍ ഉണ്ടാക്കി അല്പാല്പമായി രക്തം കളയുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. വാത പ്രധാനമായ രോഗങ്ങളിലും രക്തം അല്പം മാത്രം കളയേണ്ടുന്ന രോഗങ്ങളിലും ഈ രീതിയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്.

ജലൂകം
ഇത് അട്ടയെ ഉപയോഗിച്ച് രക്തം കളയുന്ന രീതിയാണ്. വിഷമില്ലാത്ത അട്ടകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് രക്തം കളയാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച ഭാഗത്ത് കടിപ്പിക്കുന്നു. അട്ട രക്തം കുടിച്ച വീര്‍ക്കുന്നു. ആവശ്യമുള്ളത്ര രക്തം പോയികഴിയുംപോള്‍ അട്ടയെ വിടുവിച്ച് മുറിവ് bandage ചെയ്യുന്നു. ജലൂക ചികിത്സ പ്രധാനമായും പിത്തജമായ രക്ത ദുഷ്ടിയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുക.

സിരാവ്യധം
സിരാവ്യധം എന്നാല്‍ ഞരമ്പ് മുറിച്ചു രക്തം കളയുക എന്നാണു അര്‍ദ്ധമാക്കുന്നത്. സിരാവ്യധം സര്‍വാംഗത്തിലുമുള്ള അസുഖങ്ങളെ മാറ്റുന്നതാണ്.

സിരാവ്യധം ചെയ്യുന്ന വിധം.
തിരഞ്ഞെടുത്ത ശരീരഭാഗം വൃത്തിയാക്കിയത്തിനു ശേഷം മുറിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിരയുടെ തൊട്ടുമുകളില്‍ മുറുക്കെ കെട്ടുന്നു. അതിനു ശേഷം സിര (vein ) മുറിച്ച്രക്തം പുറത്തുകളയുന്നു. ദുഷ്ടരക്തം മുഴുവന്‍ പോയിക്കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മുകളിലെ കെട്ട് അഴിച്ച് കളഞ്ഞ് bandage ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സിര മുറിക്കുന്നതിനു പകരം iv cannula ഉപയോഗിച്ചും രക്ത മോക്ഷണം ചെയ്തുവരാറുണ്ട് .രക്ത മോക്ഷണം ശരിയായി ചെയ്താലുള്ള ലക്ഷണങ്ങള്‍വേദനക്ക് ശമനം, ദേഹത്തിനു ഭാരക്കുറവ് തോന്നുക. മനസിന്‌ സ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ശരിയായി ചെയ്യപ്പെട്ട രക്ത മോക്ഷത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്.
രക്ത മോക്ഷം രക്ത ദുഷ്ടിക്ക് കാരണമായ ദോഷങ്ങളെ പുറത്ത് കളഞ്ഞ് അസുഖത്തെ സുഖമാക്കുന്നു. രക്തം അമിതമായി ശ്രവിച്ചു കളയാനും പാടില്ല.

ദുഷ്ട രക്തത്തെ രോഗിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ നോക്കി അറിയാന്‍ സാധിക്കും

രക്ത മോക്ഷത്തില്‍ വര്‍ജിക്കേണ്ടവവ്യായാമം , സ്ത്രീ സംഭോഗം , കോപം, തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കല്‍,തണുത്ത വെള്ളത്തില്‍ കുളിക്കല്‍, ഒരുപാട് നേരം കാറ്റ് ഏല്‍ക്കുക. പകലുറക്കം ,എരിവും പുളിയും, ദുഃഖം, വാഗ്വാദം , ദഹിക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള ഭക്ഷണം.ഇവ
ബലമുണ്ടാകുന്നത് വരെ രോഗി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.8.31.2009

രോഗാണു വാദവും അഗ്നിയും

ഈ പോസ്റ്റ്‌ ശ്രീ രിയാസ് അഹമദ് / riyaz ahamed എന്റെ രോഗകാരണങ്ങള്‍ എന്ന പോസ്റ്റില്‍ ഇട്ട കമണ്റ്റ്‌ നു മറുപടിയായാണ് ഇടുന്നത്.

ആദ്യമേ പറയട്ടെ രോഗാണുക്കള്‍ രോഗം പരത്തുന്നു എന്ന വസ്തുതക്ക് ഞാനും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്ന ആയുര്‍വേദ ശാസ്ത്രവും എതിരല്ല. മലേറിയ , പന്നിപനി, പോലുള്ള സന്ക്രമിക രോഗങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ രോഗാനുക്ക്ളാല്‍ പകരുന്നു എന്ന സത്യം ഞാനും അംഗീകരിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ രോഗം വരാനുള്ള കാരണങ്ങളെ ശരിക്കും അപ്ഗ്രധിച്ചു നോക്കിയാല്‍. അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ ഇടവും പ്രാഥമികമായ കാരണം രോഗാണു ഉള്ളില്‍ കയറിയതല്ല എന്ന് മനസിലാകും.
അതിനു മുന്‍പ്‌ തന്നെ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ശരീരത്തില്‍ സംജാതമായിരുന്നില്ലേ?

ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം-
നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കു ഒരുത്തന്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി താമസം തുടങ്ങി എന്ന് വയ്ക്കുക. അതിന്റെ കാരണം എന്താകും? അവന്‍ തെമ്മാടിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. എന്നാല്‍ നമള്‍ ഭീരുക്കളായിരുന്നു എന്നതല്ലേ അതിന്റെ basic reason ? അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരാള്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയത്‌? അതുപോലെ ശരീരം weak ആകുമ്പോഴാണ് രോഗാണു infect ചെയ്യുന്നത്. (അഥവാ പെറ്റുപെരുകുന്നത്) പോലീസ്‌ ദുര്‍ബലമായാല്‍ കള്ളന്മാര്‍ പെരുകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോലെ. അതായത്‌ ബലം കുറയുമ്പോഴാണ് രോഗമുണ്ടാകുന്നത്.

എന്താണ് ബലം?
ബലം എന്നാല്‍ muscle power എന്നല്ല അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്. ബലം രോഗത്തെ നേരിടാനും രോഗം വരാതെ നോക്കാനുമുള്ള ശരീരെതിന്റെ കഴിവാണ്. 'വ്യാധിക്ഷമത്വം' എന്നും പറയും.
മൂന്നു തരത്തിലുള്ള ബലമാണ്‌ ഉള്ളത്‌.
 1. സഹജ ബലം
 2. കാലജ ബലം
 3. യുക്തികൃത ബലം
1) സഹജ ബലം
സഹജ ബലം എന്നാല്‍ ഒരാള്‍ ജനിക്കുമ്പോഴേ അയാള്‍ക്ക്‌ ഉള്ള ബലമാണ്‌
അതായത്‌ പാരമ്പര്യം, ഗര്‍ഭാവസ്ഥയില്‍ കിട്ടിയ പോഷണം, ഗര്‍ഭപാത്രത്തിലെ ചുറ്റുപാടുകള്‍, പ്രസവകാലം, എന്നിവ സഹജ ബലത്തെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്‍ ആണ്. ഇവക്കനുസരിച്ച് ഒരാളുടെ ബലം കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന് -
 • മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് എളുപ്പം രോഗം വരാം
 • ഗര്‍ഭിണി ആയിരുന്നപ്പോള്‍ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പോഷണം ലഭിക്കാത്തത് മൂലം കുട്ടി infection കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ സാധ്യതയുള്ള ആളാകാം.
 • ചിലര്‍ക്ക് പാരമ്പര്യമായി ചില infections ഉണ്ടാകാം. പതിവായി respiratory infections വരുന്ന അച്ഛനും മക്കളും ഉണ്ട്.
കാലജ ബലം
കാലജ ബലം എന്നത് കാലത്തിനു അനുസരിച്ച് മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ഉണ്ടാകുന്ന ബലം ആണ്.
അത് രണ്ട് തരം ഉണ്ട്.
a) വയസിനു അനുസരിച്ച്
വൃദ്ധരിലും, കുട്ടികളിലും ബലം കുറവായിരിക്കും. യുവാക്കളും , മദ്ധ്യവയസ്കരും പ്രായേണ ബലവാന്‍ മാര്‍ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.
b) ഋതുവിന് അനുസരിച്ച്
കാലാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ബലം വ്യത്യാസപെടുന്നു.
ഉദാഹരണത്തിന്-
ഏറ്റവും ബലം കുറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മള്‍ ഇപ്പോള്‍ കടന്നു പോയത്‌. കര്‍ക്കിടക മാസം അഥവാ മഴക്കാലം. മഴക്കാലവും വേനല്‍ക്കാലവും ആണ് മനുഷ്യന്റെ ബലത്തെ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കുന്ന രണ്ട്‌ കാലാവസ്ഥകള്‍. കേരളത്തില്‍ പകര്‍ച്ചവ്യാധികള്‍ പകര്‍ന്നു പിടിക്കുന്നതും ഈ രണ്ടു കാലങ്ങളിലാണ്. ശരീരബലം കുറയുന്നതാണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങള്‍ ഭീതിജനകമായി പടരാനുള്ള കാരണം.

യുക്തികൃത ബലം
യുക്തികൃത ബലം എന്നത് മനുഷ്യന്‍ അവന്റെ നല്ല ശീലങ്ങള്‍, നല്ല ഭക്ഷണം, വെള്ളം, ജീവിത ചര്യകള്‍, വ്യായാമം, മിതമായ ഉറക്കം, നല്ല മനോ വിചാരങ്ങള്‍ എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള കര്‍മ്മങ്ങള്‍ കൊണ്ട ആര്ജിച്ചെടുക്കുന്ന ബലമാണ്‌. vaccination മൂലം ഒരു പ്രത്യേക രോഗാണുവിനെതിരെ നേടുന്ന ബലം യുക്തികൃത ബലമായി കരുതാം.

ബലത്തെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ട്. - അഗ്നി. ബലം അഗ്നിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

അഗ്നി എന്നാല്‍ എന്താണ്?
'തീയ്' എന്നാണു വാക്യാര്‍ത്ധമെങ്കിലും പ്രയോഗത്തിലുള്ള അര്‍ത്ഥം ഇതല്ല.
അഗ്നി രണ്ട് തരം ഉണ്ട്
 • ജഠരാഗ്നി
 • ധാത്വഗ്നി
ഈ രണ്ട് അഗ്നികളും കൂടിയാണ് ശരീരത്തിലെ മുഴുവന്‍ ഉപാപചയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അഥവാ നടത്തുന്നത്. ആഹാരം കഴിച്ച്, അത് എനെര്‍ജി ആയി മാറുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെയും അഗ്നി നടത്തുന്നു. ബലം എപ്പോഴും അഗ്നിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. അഥവാ അഗ്നി ദീപ്തമാകുമ്പോള്‍ ബലം വര്‍ധിക്കുന്നു.അഗ്നി കുറയുമ്പോള്‍ (മന്ദീഭവിക്കുമ്പോള്‍) ബലം കുറയുന്നു. അതുവഴി രോഗവും വരുന്നു. (രോഗാണു പെരുകുന്നു എന്ന് ഈ അവസരത്തില്‍ മനസിലാക്കാം.)

"രോഗാസ്സര്‍വേ//പി മന്ദേ//ഗ്നൗ"
രോഗങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും മന്ദാഗ്നി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് ആയുര്‍വേദം പറയുന്നതും ഇതുകൊണ്ടാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് അഗ്നി മന്ദീഭവിക്കുന്നു .
അഗ്നി മന്ദീഭവിക്കാനുള്ള കാരണം നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ഇവ നമ്മുടെ അഗ്നിക്ക് tolerate ചെയ്യാന്‍ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ്. (രോഗകാരണങ്ങള്‍ എന്ന പോസ്റ്റ്‌ വായിക്കുക. അഗ്നി മന്ദീഭവിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങള്‍ പറയുന്നുണ്ട്).

നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ ആഹാരത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായ തോതില്‍ ദഹിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് അഗ്നി മന്ദീഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആധുനിക രീത്യാ നമ്മള്‍ പറയുന്ന indigestion അല്ല. താങ്കള്‍ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ആഹാരവും പൂര്‍ണ്ണമായ തോതില്‍ ദഹിച്ചുതന്നെയാണ് മലമായി പുറന്തള്ളുന്നത് എന്ന് താങ്കള്‍ക്കു ഉറപ്പുണ്ടോ? പലപ്പോഴും നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം പൂര്‍ണമായ തോതില്‍ ദഹിക്കാറില്ല. എന്നിരുന്നാലം അവയൊക്കെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ബാക്കിയുള്ളവ മലമായി പുറന്തള്ളുന്നു.

അങ്ങനെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവയില്‍ ധാരാളം വിഷ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഗതിയില്‍ അഗ്നിയാല്‍ ദഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ വസ്തുക്കള്‍ എന്നാല്‍ മന്ദാഗ്നി കാരണം പൂര്‍ണമായി ദഹിക്കാതെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാരണം ശരീരത്തില്‍ വിഷാംശം ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമാകുന്നു.


രോഗാണുക്കളുടെ കാര്യം പറയാം .സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ അകത്തു കടക്കുന്ന രോഗാണുക്കള്‍ അഗ്നിയാല്‍ നശിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. അഗ്നി മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വരികയും രോഗാണു പെരുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് വയറ്റിലെ കാര്യമാണ്. വയറ്റില്‍ (ആമാശയത്തില്‍) ഈ ധര്‍മം ചെയ്യുന്നത് കോഷ്ഠാഗ്നിയാണ്.

ധാത്വഗ്നി

ധാത്വഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് cellular or tissue level ഇല്‍ ഉള്ള അഗ്നിയാണ്. cellular level digestion നടത്തുന്നത് ധാത്വഗ്നിയുടെ ജോലിയാണ്. ആയുര്‍വേദ പ്രകാരം absorb ചെയ്യപ്പെട്ട ആഹാരം രസധാതു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത്‌ nutrition part of the blood. ഈ രസധാതു ശരീരത്തെ മുഴുവന്‍ പുഷ്ടിപെടുത്തുന്നു, പരിപാലിക്കുന്നു. രസധാതുവില്‍ ഒരുതരം digestion നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ രസധാത്വഗ്നി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ digestion കഴിഞ്ഞ്ഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന'സാരം' (essence) രക്തത്തെ nourish ചെയ്യുന്നു . രക്തത്തിലും ഇത്തരം ദഹനം നടക്കുന്നു അവിടെ രക്ത ധാത്വഗ്നി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. രക്തത്തിലെ ദഹനം കഴിഞ്ഞ്‌ ഉണ്ടാകുന്ന സാരം മറ്റു ധാതുക്കളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു.
{ഇപ്രകാരം 7 തരം ധാത്വഗ്നികള്‍ ഉണ്ട്.
അവ രസധാത്വഗ്നി
രക്ത ധാത്വഗ്നി
മാംസ ധാത്വഗ്നി
മേദോ ധാത്വഗ്നി.
അസ്ഥി ധാത്വഗ്നി.
മജ്ജാ ധാത്വഗ്നി
ശുക്ര ധാത്വഗ്നി}

മന്ദ ധാത്വഗ്നി

അഗ്നി മാന്ദ്യം ധാതുക്കളിലും ഉണ്ടാകാം .അതായത്‌ രസധാത്വഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാന്‍ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വസ്തു കോഷ്ടത്തില്‍ നിന്നും absorb ചെയ്തു വന്നാല്‍ അത് രസധാത്വഗ്നിയെ മന്ദീഭവിപ്പിക്കുന്നു. അത്പോലെ തന്നെ രക്ത ധാത്വഗ്നിക്കും ഈ മന്ദത വരാം. ഇത് ശരീരം മഴുവനും ഉള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു.

രക്തത്തില്‍ കടന്ന രോഗാണു.

രക്തത്തില്‍ കടന്ന രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കേണ്ട ജോലിയും രക്ത ധാത്വഗ്നിക്ക് തന്നെയാണ്. ഇപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങള്‍ രസ, രക്ത, ധാത്വഗ്നികള്‍ക്ക് മാന്ദ്യത ഉണ്ടാക്കിയാല്‍ രോഗാണു നശിക്കാതിരിക്കുകയും പെരുകുകയും ചെയ്യും.

respiratory infections

ശ്വസന വ്യവസ്ഥയില്‍ രോഗാണു കയറി പറ്റി എന്ന് വയ്ക്കുക. അവിടുത്തെ അവയവങ്ങള്‍ (ശ്വാസ കോശം മുതലായവ) ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ സപ്ത ധാതുക്കള്‍ കൊണ്ട്‌ തന്നെയാണ്. { സപ്ത ധാതുക്കള്‍ കൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവ
രസ ധാതു
രക്ത ധാതു
മാംസ ധാതു
മേദധാതു
അസ്ഥി ധാതു
മജ്ജാ ധാതു
ശുക്ര ധാതു ഇവയാണ്.}
ഈ ധാതുക്കളിലെ അഗ്നി മാന്ദ്യം കാരണം അവിടെ കടന്ന രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ അവ പെരുകി മറ്റു ദോഷങ്ങളെ കൂടി ദുഷിപ്പിക്കുന്നു (വാത പിത്ത കഫങ്ങള്‍ ). അങ്ങനെ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു.

ഇതേ മാതിരി ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും മനസിലാക്കി കൊള്ളുക.

ശരീരത്തിലെ രോഗമുണ്ടാക്കാത്ത അണുക്കള്‍

സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ മുഴുവന്‍ വിഷകാരികളായി കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല എന്നാണു ഉത്തരം. രിയാസ് അഹമദ് / riyaz ahamed പറഞ്ഞപോലെ ശരീരത്തില്‍ രോഗമുണ്ടാകാത്ത ധാരാളം അണുക്കള്‍ അധിവസിക്കുന്നു. അവ ഒരുതരത്തില്‍ ശരീരത്തിന് ഉപകാരികള്‍ തന്നെയാണ്. അവയെ ഈ അഗ്നി ദഹിപ്പിക്കാത്തത് എന്ത്? അത്തരം അണുക്കള്‍ ശരീരത്തിന്റെ normal state നെ നിലനിര്‍ത്തുന്നു. അവയ്ക്ക് അഗ്നിയുടെ പചന ശക്തി ബാധിക്കില്ല. കാരണം ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കാം.
പാമ്പ്‌ എലിയെ തിന്നുന്നു. പാമ്പുകള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ എലികള്‍ പെറ്റു പെരുകുന്നില്ല. എന്നാല്‍ എലികളുടെ വംശം മുഴുവന്‍ തിന്നു നശിപ്പിക്കാനും പാമ്പിനു കഴിയില്ല. പാമ്പുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞാല്‍ എലികള്‍ കൂടുന്നു. പാമ്പുകള്‍ കൂടിയാലോ എലികള്‍ ഈ ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാവുകയും ചെയ്യും. പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്തയാണ് ഇത്. പാമ്പുകളും എലികളും സസുഖം ജീവിച്ചുപോകും കൂടുകയും ഇല്ല കുറയുകയും ഇല്ല. അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സൂക്ഷ്മ ജീവികളും അഗ്നിയും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ. അഗ്നി വര്‍ധിച്ച് അതി തീക്ഷ്നാഗ്നിയായാലും രോഗം തന്നെയാണ്. അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അവ നശിച്ചു എന്നും വരാം.

എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവര്ക്കും infection ഉണ്ടാകുന്നു?
ദഹനക്കേട് ഇല്ലാത്തവരിലും അസുഖം വരുന്നില്ലേ?


ഇത്രയു വായിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ന്യായമായും ഉണ്ടാകുന്ന ചോദ്യമാകും ഇത്. എല്ലാവരും അപ്പോള്‍ രോഗികളാണോ? രോഗകാരണങ്ങള്‍ വായിക്കുക. എത്ര പേര്‍ ആ പറഞ്ഞ രീതിയില്‍ ജീവിക്കുന്നു? നമ്മള്‍ എല്ലാവരും സുഖലോലുപര്‍ തന്നെയാണ്. പൂര്‍ണ്ണമായും വിശപ്പ്‌ വന്ന ശേഷം മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുന്ന എത്ര പേര്‍ ഉണ്ട്? എത്ര വിഷ പദാര്‍ഥങ്ങള്‍ ദിവസവും കഴിക്കുന്നു?

ഒന്ന് മനസിലാക്കുക മനുഷ്യന് രണ്ട് നേരത്തെ അരവയര്‍ ഭക്ഷണം മതി ജീവിക്കുവാന്‍.നാലോ അതില്‍ കൂടുതലോ പ്രാവശ്യം വയര്‍ നിറച്ചു കഴിക്കുന്നവരാണ്‌ നമ്മള്‍ . സ്ഥിരമായി വ്യായാമം ചെയ്യുക, കൃത്യമായി ഉറങ്ങുക , ഇതൊക്കെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വേണമെങ്കില്‍ പറയാം. അത്തരം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അഗ്നി മന്ദാഗ്നി ആയില്ലെന്കിലല്ലേ അദ്ഭുതമുള്ളൂ....? അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു തരത്തില്‍ രോഗങ്ങള്‍ നമ്മെ വിട്ടൊഴിയാതെ പിന്തുടരുന്നത്. ഏത് രോഗാണു അടുത്തുകൂടി പോയാലും നമ്മെ പിടികൂടുന്നത്. പന്നിപ്പനി പക്ഷിപ്പനി എന്നിങ്ങനെ രോഗാണു പുതിയ കുപ്പായം ഇട്ടു വന്നു നമ്മെ പിടികൂടുന്നത്.


പുളിച്ച തൈരിലെ അണുക്കള്‍ (രിയാസ് അഹമദ് / riyaz ahamed ) നോടുള്ള ഉള്ള ഉത്തരം


ഇതുവരെ വായിച്ചതില്‍ നിന്നും അത് മനസിലായിക്കാനും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തൈരില്‍ സൂക്ഷ്മ ജീവികള്‍ ഉണ്ട് ..തൈര് ചെറിയ അളവില്‍ മിതമായി കഴിച്ചാല്‍ രോഗം വരാത്തത്‌ അഗ്നി അവയെ നശിപ്പിക്കുനതിനാലാണ്. ഒരാഴ്ച ഇരുന്നു പുളിച്ച തൈര് രണ്ട് ഗ്ലാസ്സ്‌ കുടിച്ചുനോക്ക്.. അപ്പോള്‍ അറിയാം വ്യത്യാസം.


ചിലരെ infection സാധാരണ ബാധിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ട്?

അവരുടെ അഗ്നി കൃത്യമായി function ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് കാരണം. എത്ര അപഥ്യ ആഹാരങ്ങള്‍ കഴിച്ചാലും അവയെ എല്ലാം പൂര്‍ണമായി ദഹിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അഗ്നി എങ്കില്‍ നിങ്ങള്ക്ക് അസുഖം വരില്ല.

ആയുര്‍വേദം പറയുന്നു.......

"വ്യായാമസ്നിഗ്ദ്ധദീപ്താഗ്നി വയസ്ഥ ബലശാലിനാം-----
വിരോദ്ധ്യപി ന പീഡായൈ സാത്മ്യമല്‌പം ച ഭോജനം"


വ്യായാമം ചെയ്യുന്നവര്‍, യുവാക്കള്‍, സ്നിഗ്ധ ദേഹന്മാര്, ദീപ്താഗ്നികള്‍, ബലവാന്മാര്‍ ഇവര്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായ ആഹാരം അല്പം ഭക്ഷിച്ചാലും രോഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നില്ല..........

തല്‍കാലം ഇവിടെ നിര്ത്തുന്നു.. ഒരു കാര്യം കൂടി 'പ്രകൃതി ചികിത്സ' നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന ആഹാര വിഹാരങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്നവരില്‍ കാര്യമായ രോഗങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ല എന്ന് പറയപെടുന്നു. അവരുടെ പല തത്വങ്ങളും അഗ്നി എന്ന സിദ്ധാന്തം കൊണ്ട്‌ വിശദീകരിക്കാവുന്നവയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു.

8.30.2009

എല്ലാവര്ക്കും ഓണാശംസകള്‍...

8.22.2009

പന്നിപ്പനി ചിലത് ഇവിടെയും

എല്ലാരും പന്നിപനി എന്ന് പറഞ്ഞു പരക്കം പായുന്നു. ഇതിനു അത്രയ്ക്ക് ചാടേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.
എങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ലിങ്ക് ഇടുന്നു

പന്നിപനി മാറ്റാന്‍ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തന്നെ മരുന്ന്. മുറ്റത്തെ തുളസിക്ക് മണം ഉണ്ടേ.........

8.19.2009

സോറിയാസിസ്

സോറിയാസിസ് പേര് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ആള്‍ക്കാര്‍ പേടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചു നാള്‍ മുന്‍പ്‌ ഒരു പത്ത് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടിയെ ക്ലിനികില്‍ കൊണ്ട് വന്നു. കുട്ടിയുടെ ദേഹം മുഴുവന്‍ ചുവന്ന പാടുകള്‍ ആയിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് ചൊറിച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോറിയാസിസ് ആണോ ഡോക്ടര്‍? എന്ന് പിതാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

എന്താണ് സോറിയാസിസ്?


സോറിയാസിസ് നമ്മുടെ ത്വക്കിന്റെ അതിശീഖ്രമായ വളര്‍ച്ച മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ത്വക്ക്‌ അനുദിനം പുതിയതായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് എല്ലാര്‍ക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ.. ത്വക്കിനെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള പാളിയില്‍ പുതിയ കോശങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവുകയും അവ മുകളിലേക്ക് വരികയും ചെയു‌ന്നു അതോടൊപ്പം ഉപരിഭാഗത്ത് ഉള്ള കോശങ്ങള്‍ കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്‌ സാധാരണ രീതിയില്‍ നമ്മള്‍ അറിയുന്നില്ല ത്വക്ക്‌ അതിന്റെ പണി ചെയ്യു‌ന്നു. ഈ പ്രക്രിയ പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ ഏകദേശം രണ്ട്‌മാസമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുന്നു.

എന്നാല്‍ സോറിയാസിസ് രോഗിയില്‍ ഈ പ്രക്രിയ ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നു. ഫലമോ ? പുതിയ കോശങ്ങള്‍ ധാരാളമായി ഉണ്ടാകുകയും പയായ കോശങ്ങള്‍ വേഗം വേഗം കൊഴിഞ്ഞു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കൊഴിഞ്ഞു പോകല്‍ പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ നമുക്ക്‌ കാണാം.
ലക്ഷണങ്ങള്‍

അല്പം ഉയര്‍ന്ന ചുവന്നു തടിച്ച പാടുകള്‍. വെള്ളി നിറത്തിലുള്ള ശകലങ്ങള്‍ (പൊടി പോലെയും വരാറുണ്ട്) ചൊറിഞ്ഞാല്‍ പൊടി പറക്കും.

ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത തലയില്‍ വരെ ഇത്‌ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ്. ശകലങ്ങള്‍ ഇളകി പോയ ഭാഗങ്ങളില്‍ ചോരപോടിയുന്നത് കാണാം.

ചൊറിച്ചില്‍ ഇവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങള്‍

തലയില്‍ താരന്‍െറ രൂപത്തിലാണ് പലരിലും ഈ രോഗം ആരംഭിക്കുക. കൂടാതെ,
* തൊലി കട്ടികൂടി രൂക്ഷമായിരിക്കുക
* ചൊറിച്ചില്‍
* നിറം മാറ്റം
* ചെതുമ്പലോടു കൂടിയ ചുവന്ന പാടുകള്‍
* വെള്ളത്തുള്ളികള്‍ പറ്റിയതു പോലെയുള്ള കട്ടികൂടിയ പാടുകള്‍
* തൊലിയില്‍നിന്ന് ചാരനിറത്തിലുള്ള ചെതുമ്പലുകള്‍ പൊടിരൂപത്തിലോ പാളികളായോ ഇളകിവരുക.
* ശക്തമായ മുടികൊഴിച്ചില്‍
* ചൊറിഞ്ഞ് രക്തം പൊടിയുക
* വിട്ടുമാറാതെയുള്ള ഉപ്പൂറ്റിയിലെയും കൈവെള്ളയിലെയും വിള്ളലുകള്‍. ഇവ സോറിയാസിസിന്‍െറ സൂചനകളാണ്.

കാരണങ്ങള്

പാരമ്പര്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമായി പരക്കെ വിശ്വസിക്കപെടുന്നു

    തണുപ്പ്‌തണുത്ത ആഹാര സാധനങ്ങള്‍,
    തണുത്ത അന്തരീക്ഷം,
    രൂക്ഷമായ (നനവില്ലാത്ത )ത്വക്ക്,
    മാനസിക സങ്ഘര്‍ഷം,
    മുറിവുകള്‍,
    ചില മരുന്നുകളുടെ ഉപയോഗം ഇവ.

ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ഈ രോഗം സിധ്മ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നു. വാത, കഫ ദോഷ ദുഷ്ടിയാണ് ഈ രോഗത്തിന് കാരണം. എന്ന് വച്ചാല്‍, മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് ശരീരത്തിലെ വാത ദോഷത്തിന് ദുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. (ആധുനിക ശാസ്ത്ര വിശാരദന്മാര്‍ നെറ്റി ചുളിക്കണ്ട. മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങള്‍ തന്നെ വാത ദോഷത്തിന്റെ ദുഷ്ടിക്ക് കാരണമാകും എന്ന് ആയുര്‍വേദം പറയുന്നതാണ്. അതെ കാരണങ്ങള്‍ തന്നെയാണ് ആധുനിക വൈദ്യ ശാസ്ത്രവും ഈ രോഗത്തിന് പറയുന്നത്. ) ആ വാതം കഫ ദോഷവുമായി കൂടിച്ചേര്‍ന്നു ത്വക്കിനെ ദുഷിപ്പിച്ച് സിധ്മം എന്ന രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പകർച്ചവ്യാധിയല്ല
ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധിയല്ല. അടുത്തിടപഴകിയാൽ പോലും ഇത് പകരില്ല. എന്നാൽ പിതാവിനോ മാതാവിനോ രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വരാം രോഗം. അത് പാരന്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.

സോറിയാസിസ് പലതരം

സോറിയാസിസ് പ്രധാനമായും ഏഴുതരത്തിലാണ് കാണുന്നത്.
തലയിലും മറ്റും കാണപ്പെടുന്ന Plaque type, Guttae type, ദേഹമാസകലം പടരുന്ന Elephantoid type, പഴകുന്ന ഇനമായ Pustular type, ദേഹം മുഴുവൻ പൊരിച്ചിൽ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന Erythrodermic psoriyasis, സന്ധികളിൽ കാണപ്പെടുന്ന Psoriatic Arthrytes, നഖങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന Nail Psoriyasis എന്നിവയാണിത്‌.

സോറിയാസിസും സന്ധിവാതവും
5-10 ശതമാനം രോഗികളിലും സോറിയാസിസിന് അനുബന്ധമായി സന്ധിവാതം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും രോഗസാധ്യത ഒരുപോലെയാണ്. 60 ശതമാനം രോഗികളിലും സന്ധിവേദന ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ ചര്‍മത്തില്‍ പാടുകള്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ചില ഘട്ടങ്ങളില്‍ പാടുകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ സന്ധികളില്‍ വേദനയും നീര്‍ക്കെട്ടുമുണ്ടാകാം. പാടുകളും വേദനയും ഒരുമിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സന്ദര്‍ഭങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

വിവിധതരം സന്ധിവാതരോഗങ്ങളാണ് സോറിയാസിസ് രോഗികളില്‍ കണ്ടുവരുന്നത്. സന്ധിവാതം ശരീരത്തിലെ മൂന്നോ നാലോ സന്ധികളെ മാത്രമായി ബാധിക്കുകയോ ശരീരത്തിന്‍െറ ഇരുവശത്തുമുള്ള അഞ്ചോ അതിലധികമോ സന്ധികളെ ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പോള്‍ വിരലുകളെ മാത്രമായും നട്ടെല്ലിനെ മാത്രമായും സന്ധിവാതം ബാധിക്കും. സന്ധികളില്‍ ചൊറിച്ചില്‍, വീര്‍പ്പ്, വ്രണങ്ങള്‍, കണ്ണില്‍ ചുവപ്പ്, മൂത്രനാളിയില്‍ അണുബാധ, നടുവേദന, ഒരു വിരലില്‍ മുഴുവനും നീര്‍വീക്കവും തടിപ്പും, നഖങ്ങള്‍ കുഴിഞ്ഞ് കട്ടികൂടിയിരിക്കുക തുടങ്ങിയവ സന്ധിവാതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോറിയാസിസ് രോഗികളില്‍ കാണാറുണ്ട്.

ചികിത്സ/ പ്രതിരോധം

ഈ രോഗത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിന് മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ നടപടി.

അതായത്‌ തൊലി വരണ്ടു പോകാതെ നോക്കുക അതിനായി പൂര്‍വികരായ കേരളീയന്മാര്‍ ചെയ്തിരുന്ന എണ്ണ തേച്ചുകുളി ആണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിവിധി. എന്നും എണ്ണ തേയ്ക്കാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആഴ്ചയില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്‌ ശീലമാക്കുന്ന്ത്‌ ഈ രോഗത്തെ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുക്കും.തണുത്ത ആഹാരം,തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, ഇവ ഒഴിവാക്കുക. പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക

സോറിയാസിസിന്‍െറ പ്രതിരോധത്തിന് ആഹാരവും നല്ല പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. പാല്‍കോഴിയിറച്ചി, തൈര്-മീന്‍, പുളിയുള്ള പഴങ്ങള്‍പാല്‍ തുടങ്ങിയ വിരുദ്ധാഹാരങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് അനിവാര്യമാണ്. തഴുതാമയില, നെല്ലിക്ക, പടവലങ്ങ, ചെറുപയര്‍, കാരറ്റ്, വഴുതിനങ്ങ,ചുണ്ടക്ക ഇവ മാറി മാറി ഭക്ഷണത്തില്‍പെടുത്തുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമാണ്. എന്നാല്‍, ഇലക്കറികള്‍ എന്നും ഭക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഉപ്പും കൊഴുപ്പും കൂടിയ വിഭവങ്ങള്‍, ചെമ്മീന്‍, ഞണ്ട്, ഉഴുന്ന്, തൈര് ഇവ ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. കരിങ്ങാലിക്കാതല്‍ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ല ഫലം തരും.


ആയുര്‍വേദത്തില്‍ ഈ രോഗത്തിന് സ്നേഹപാനം, അതിനെ തുടര്‍ന്ന് വമനം ഇവയാണ് ചികിത്സ

സ്നേഹപാനം


ഒരു വലിയ അളവ് സ്നേഹം (നെയ്യ് ,എണ്ണ മുതലായവ ) രോഗിയെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിക്കുന്നു. ആരോഹണ ക്രമത്തില്‍ ആണ് കുടികേണ്ടത്. ആദ്യ ദിവസം അന്‍പത്‌ മില്ലി നെയ്യ് കുടിച്ചാല്‍, അടുത്ത ദിവസം നൂറ്‌, അതിനടുത്ത ദിവസം നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ പരമാവധി ഏഴു ദിവസമാണ്‌ വിധിപ്രകാരമുള്ള സ്നേഹപാനം. നെയ്യ്‌, എണ്ണ, വെട്ടുനെയ്യ്‌, മജ്‌ജ എന്നിവ ഔഷധങ്ങള്‍ ചേര്‍ത്ത്‌ പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നവയാണിത്‌. ഇവ പ്രധാനമായും 4 വിധത്തിലുണ്ട്‌. ഇതില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്‌നേഹദ്രവ്യം പ്രത്യേക അളവില്‍ നിശ്‌ചിത കാലത്തേയ്‌ക്ക് രോഗിയെ സേവിപ്പിക്കുന്നതാണ്‌ സ്‌നേഹപാനം. മേല്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയില്‍ നെയ്യും എണ്ണയുമാണ്‌ കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം ഉള്ളവ. മറ്റ്‌ രണ്ട്‌ സ്‌നേഹദ്രവ്യങ്ങളും ചില പ്രത്യേക സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്‌. 24 മണിക്കൂര്‍, 12 മണിക്കൂര്‍, 3 മണിക്കൂര്‍ എന്നീ സമയങ്ങള്‍കൊണ്ട്‌ ദഹിക്കുന്ന തരത്തില്‍ 3 മാത്രകളാണ്‌ സ്‌നേഹപാനത്തിന്‌ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്‌.
വിയര്‍പ്പിക്കേണ്ടുന്നവര്‍, ഛര്‍ദിപ്പിക്കേണ്ടവര്‍, വയറിളക്കേണ്ടവര്‍, വാതരോഗികള്‍, ഉന്മാദം, അപസ്‌മാരം, കുഷ്‌ഠരോഗം (ത്വക്ക്‌രോഗങ്ങള്‍) എന്നിവയുള്ളവരെയാണ്‌ സ്‌നേഹപാനം ചെയേ്േണ്ടത്‌. അധികം വിശപ്പുള്ളവരിലും തീരെ വിശപ്പു കുറഞ്ഞവരിലും അധികം തടിയുള്ളവരിലും തീരെ മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്നവരിലും സ്‌നേഹപാനം ചെയ്യാന്‍ പാടില്ല.

വമനം


സ്നേഹപാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ രോഗിയെ മൂന്നു ദിവസത്തെ വിശ്രമ ശേഷം യുക്തമായ ഔഷധം നല്‍കി ചര്ദിപ്പിക്കുന്നു (വമന ചികിത്സ ) ശരീരത്തിന്‌ ആവശ്യമായ ആഹാരാദികള്‍ ആദ്യം ആമാശയത്തിലെത്തുകയും അതിനുശേഷം അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെത്തുടര്‍ന്ന്‌ ശരീരപോഷകങ്ങള്‍ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാല്‍ ആമാശയം ദുഷിച്ച്‌ മലിനമായാല്‍ ആ മാലിന്യം സര്‍വ അവയവങ്ങളിലും വ്യാപിച്ച്‌ പലവിധ രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും. കൂടാതെ ഹൃദയം മുതലായ പ്രധാന അവയവങ്ങള്‍ ആമാശയത്തിന്റെ സമീപത്തായതുകൊണ്ട്‌ അവ ദുഷിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ആമാശയശുദ്ധി ആവശ്യമാണ്‌.
വമനംകൊണ്ടല്ലാതെ ആമാശയശുദ്ധി സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട്‌ ശോധന ചികിത്സയില്‍ വമനത്തിന്‌ പ്രാധാന്യം ഏറുന്നു. കഫരോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന്‌ വമനം അത്യധികം സഹായകമാണ്‌. അതിനു ശേഷം ശമന ഔഷധങ്ങള്‍ കഴിക്കാം....

ദന്തപ്പാല തൈലം

വളരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു തൈലമാണ് ഇത്.
കേരളത്തില്‍ നാട്ടിന്‍പുറങ്ങളില്‍ കണ്ടിരുന്നതും ഇപ്പോള്‍ അപൂര്‍വവുമായ ഔഷധസസ്യമാണ് 'ദന്തപ്പാല'. ഇവയുടെ സംസ്‌കൃതനാമം 'ശ്വേതകുടജ' എന്നാണ്. ഇടത്തരം വൃക്ഷമായി വളരുന്ന ദന്തപ്പാലയ്ക്ക് 'വെട്ടുപാല' എന്നും വിളിപ്പേരുണ്ട്.

ദന്തപ്പാല ഇല ചെമ്പുപാത്രത്തില്‍ ഇട്ടു പഴവെളിച്ചെണ്ണയൊഴിച്ച് പതിന്നാലു ദിവസം സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ വെച്ച് ചൂടാക്കി ജലാംശം വറ്റിച്ച് തയാറാക്കിയ തൈലം ബാധിച്ച ഭാഗത്തു പുരട്ടുക.

ആയുര്‍വേദത്തില്‍ സോറിയാസിസ് അടക്കമുള്ള ത്വക് രോഗങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യത ഏറെയാണ്.. കൃത്യമായ ചികിത്സയും പഥ്യവുമാണ് പ്രധാനം.

8.17.2009

ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ ആയുര്‍വേദത്തില്‍!!!!

തിരുവനന്തപുരത്തെ പഴയ പുസ്തകങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്ന കടകളില്‍ കയറിയിരങ്ങുകയായിരുന്നു ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും. ഏതെങ്കിലും നോവലോ മറ്റോ കിട്ടുമോ അന്നായിരുന്നു നോട്ടം. പക്ഷെ കിട്ടിയത്‌ മറ്റൊന്നാണ്. പഴകിയ പുസ്തക കെട്ടുകള്‍ക്കിടയില്‍  നിന്ന് 'ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സ ' എന്നൊരു പുസ്തകം.
കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്കൊരു  ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയില്ല കാരണം ഞാന്‍ വിചാരിച്ചു അത് അലോപതി ബുക്ക്‌ ആയിരിക്കും എന്ന്. അലോപതി ബുക്കുകള്‍ പുതിയ എഡിഷനുകള്‍ക്കാണ് ഡിമാന്റ്. കാരണം ഓരോ എഡിഷനിലും പഴയ കാര്യങ്ങളെ തഴയുകയും പുതിയത് ചേര്‍ക്കുകയും ചെയ്യുമല്ലോ.. എന്റെ സുഹൃത്താണ് അത്  പറഞ്ഞത് ''അത് ആയുര്‍വേദ ബുക്ക്‌ ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ അന്ന്''.  ഞാന്‍ എടുത്ത് നോക്കി. സത്യമാണ് അത് ഒരു ആയുര്‍വേദ ബുക്ക്‌ ആയിരുന്നു.
പ്രാണാചാര്യഡോക്ടര്‍ പി. വെങ്കടെശ്വര  ശാസ്ത്രികള്‍ എഴുതിയ പുസ്തകം. ഗ്രന്ഥ കാരന്റെ പേര് മുന്‍പ്‌ കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാന്‍ ആ ബുക്ക്‌ നല്ലത് നോക്കി ഒരെണ്ണം വാങ്ങി.ബാക്കി  ഉള്ള നാല് കോപ്പികളില്‍ രണ്ടെണ്ണമേ നല്ലതുള്ളൂ.
വൈദ്യ കലാനിധി എസ്. സുബ്രഹ്മണ്യ ശര്‍മ്മ ( ലേഖകന്റെ മരുമകനാണ് അത് എന്ന് പിന്നീടറിഞ്ഞു) എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ആ പുസ്തകം. എഡിടരുടെ ആമുഖതോട് കൂടി പുസ്തകം തുടങ്ങുന്നു. ഞാന്‍ താളുകള്‍ ഓരോന്നായി മറിച്ചു. ഞാന്‍ കരുതിയ പോലെ ഒരു ആയുര്‍വേദ ബുക്ക്‌ ആയിരുന്നില്ല അത്. ആധുനിക ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള അറിവുകളെ ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ സിധാന്തങ്ങളുമായി കൂടിയിനക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം എന്ന് മനസ്സിലായി.
1971 ഇല്‍ ആണ് ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്‌. അതിനും നാല്പതോളം കൊല്ലം മുന്‍പാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കൈയ്യെഴുത്ത്‌ പ്രതി ഉണ്ടായത്‌ എന്ന് നമുക്ക്‌ മനസിലാക്കാം. ഹൃദയത്തിന്റെ അനാട്ടമി , ഫിസിയോളജി, ഹൃദ്രോഗം , മറ്റ് വിവിധ വ്യാധികള്‍ അവയുടെ ആയുര്‍വേദ ചികിത്സകളും അക്കാലത്ത്‌ നിലവിലിരുന്ന അലോപ്പതി മരുന്നുകളും ഇതില്‍ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഏതായാലും രസകരമായ വസ്തുത ഇതായിരുന്നു . ഞാന്‍ ആ പുസ്തകം ആശുപത്രിയില്‍ ഇരുന്നു വായിക്കുകയായിരുന്നു . അപ്പോഴാണ് സീനിയര്‍ ഫിസിഷ്യന്‍ ലത മാഡം ഈ ബുക്കിനെ കുറുച്ച് അന്വേഷിച്ചത്‌. മാഡത്തിനു പുസ്തകം ഞാന്‍ നല്‍കി. മാഡം അത് വായിച്ചിട്ട് മേശമേല്‍ വച്ചിരുന്നു. അടുത്ത ദിവസം രാജു സര്‍ നു (പ്രൊഫസര്‍ ജി എസ് രാജു തിരുവനതപുരം ) ഓ .പി ഉള്ള ദിവസമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ബുക്ക്‌ കാണുകയും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ്‌ ഞങ്ങള്‍ ആ വലിയ സത്യം മനസിലാക്കുന്നത്‌. ഈ ബുക്കിന്റെ കര്‍ത്താവ്‌ പുള്ളിക്കാരന്റെ അമ്മയുടെ പിതാവാണത്രേ. സര്‍ ന്റെ അച്ഛനാണ് അത് എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തത്‌. സര്‍ ന്റെ കയില്‍ നിന്ന് ഇതിന്റെ പ്രതി നഷ്ടപെട്ടുപോയിരുന്നു. സര്‍ അത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള തിരച്ചിലില്‍ ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങള്‍ ഇപ്പൊ അതിന്റെ മറ്റേ കോപ്പി കൂടി കണ്ടെത്തി സര്‍ നു നല്‍കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.

7.20.2009

രോഗ കാരണങ്ങള്‍

എന്റെ കഴിഞ്ഞ പോസ്റ്റില്‍ (രോഗ പ്രതിരോധവും ശോധന ചികിത്സയും ) നടന്ന ചില ചര്‍ച്ചകളും അതില്‍ അനില്‍ @ബ്ലോഗ്‌ പറഞ്ഞ ഒരു നിര്‍ദ്ദേശവും ആണ് ഈ പോസ്ടിനാധാരം
ഒരു രോഗം ഉണ്ടാകാന്‍ എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങള്‍ വേണം? ആയുര്‍വേദം രോഗകാരനങ്ങളെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
> ആഹാര ജനിത കാരണങ്ങള്‍
>വിഹാര ജനിത കാരണങ്ങള്‍
>മാനസിക കാരണങ്ങള്‍
അഹാരജനിത കാരണങ്ങള്‍
>അപത്യ ആഹാരം-
മലിനമായതും, കേടായതും, വിഷകരമായതും, വിരുധമായതുമായ ആഹാരം കഴിക്കുക.
>അമാത്രആഹാരം-
അമിതമായി കഴിക്കുക, ഒട്ടും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക.
>വിഷമാഹാരം-
കൃത്യ സമയത്ത് കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുക., ഇന്ന് കൂടുതല്‍ കഴിച്ചാല്‍ നാളെ കുറച്ചു കഴിക്കുക.
>അസാത്മ്യ ആഹാരം-
നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചേരാത്തത് കഴിക്കുക, വിദേശീയമായ ആഹാരങ്ങള്‍ കഴിക്കുക,
വിഹാര കാരണങ്ങള്‍
> അത്യധ്വാനം ചെയ്യുക.
> ഒട്ടും ജോലി എടുക്കാതെ ഇരിക്കുക
പകല്‍ ഉറങ്ങുക, രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇരിക്കുക,
> പ്രകൃത്യാ ഉള്ള വേഗങ്ങളെ (natural urges ) തടയുക. അധോവായു. മലം, മൂത്രം, തുമ്മല്‍, ദാഹം, വിശപ്പ്‌, ഉറക്കം, ദീര്‍ഘ ശ്വാസം, കണ്ണുനീര്‍ (സങ്കടം) ,ചര്‍ദ്ദി, രേതസ് ഇവയെ അടക്കി വയ്ക്കുക.

മാനസിക കാരണങ്ങള്‍
അമിതമായ ചിന്ത, വിഷാദം, ഭയം, ക്രോധം, മത്സര ബുദ്ധി, അസുയ,
ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അതിയോഗം (excessive use) ഹീന യോഗം ( non use) മിഥ്യാ യോഗം (miss use) ഇവ കൊണ്ട്
മേല്‍ പറഞ്ഞ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നമ്മള്‍ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങള്‍ വരുന്നത്. idiopathic ആയ രോഗങ്ങളെ ഞാന്‍ മറക്കുന്നില്ല. അവ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നത് നമുക്ക്‌ അറിവില്ല

7.12.2009

രോഗ പ്രതിരോധവും ശോധന ചികിത്സയും

രോഗ പ്രതിരോധത്തെ കുറിച്ച പറയുന്നതിന് മുന്‍പ്‌ രോഗം എന്താണെന്നും ചികത്സ എന്താണെന്നും പറയാം.
രോഗം എന്നാല്‍ എന്താണ്?
രോഗത്തിനു ആയുര്‍വ്വേദം മറ്റൊരു പേരുകൂടി പറയുന്നു.'ആമയം' ."ആമാത്താല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്" എന്നാണ് ഈ വാക്കിന്റെ അര്‍ഥം. രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് ആമം കരനംമാനെന്നു ആയുര്‍വേദം പറയുന്നു.
എന്താണ് ആമം?
"ആമം അന്നരസം കേചിത്, കേചിത് തു മല സഞ്ചയം"
ആമം എന്ന് പറയുന്നതിനെ metabolic waste product എന്നോ excessively stored metabolic product(fat etc ),എന്നോ accumulation of toxins, microbes എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം . ഈ ആമമാണ് രോഗത്തിന് കാരണം എന്ന് ആയുര്‍വ്വേദം പറയുന്നു.
ആമത്തിനു കാരണം എന്ത്?
"രോഗാ: സര്വേപി മന്ദാഗ്നൌ"
രോഗം ഇപ്പോഴും മന്ദാഗ്നി കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു. ആമാത്ത്തിനും കാരണം മന്ദാഗ്നി തന്നെ ആണ്. .മന്ദാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് lack of digestive capacity എന്ന് പറയാം. 'digestion' എന്ന് പറയുന്നത് കോഷ്ടത്തിലും കോശങ്ങളുടെ ലെവലിലും നടക്കുന്ന ദഹനത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ആയുര്‍വ്വേദം കൊഷ്ടാഗ്നി എന്നും ധാത്വഗ്നി എന്നും ഇതിനെ പറയുന്നു. 'അഗ്നി' എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ അത് തീ ആണെന്ന് കരുതരുത്‌. ശരീരത്തിലെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദഹനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേം ആണ് അഗ്നി. അത് ശരീരത്തിലെ രോഗ പ്രധിരോധ ത്തിനെ സഹായിക്കുന്നു. മന്ദാഗ്നി ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ശരീരം ഇന്‍ഫെക്ഷന്‍ കള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വഴങ്ങുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം കൊണ്ട് അഗ്നി എന്നാ കന്‍സെപ്റ്റ് വിശദീകരിക്കാം.
ഉദാ: നാം കഴിച്ച ആഹാരത്തിന്റെ കൂട്ടത്തില്‍ കുറച്ച് രോഗാണുക്കള്‍ ഉള്ളില്‍ കടന്നു എന്ന് കരുതുക. നമ്മുടെ വയറിലെ ഹൈദ്രോക്ലോരിക്‌ ആസിഡ്‌ അതിനെ നശിപ്പിച്ചുകൊല്ലും ഇത് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം. എന്നാല്‍ കഴിച്ച ആഹ്ഹാരം അമിതമാനെന്കിലോ മുന്‍പേ തന്നെ ദഹനക്കേട് ഉണ്ടെങ്കിലോ സ്രവിക്കപെടുന്ന ആസിഡ്‌ പോരാതെ വരികയും രോഗാണു നശിപ്പിക്കപെടാതെ രക്ഷപെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. ഇത വിധേനയും ശരീരത്തില്‍ രക്തത്തിലോ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ കടക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ശരീരം നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയക്ക് അഗ്നി എന്ന് വിളിക്കാം. ( അഗ്നി അത് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട്‌ ശരീര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്‌. ഇത് അതില്‍ ഒന്ന് മാത്രം)
ആമത്താല്‍ രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ?
" കുപിതാനാം ഹി ദോഷാനാം ശരീരേ പരിധാവതാം യത്ര സംഗ ഘവൈഗുന്യാത്‌ വ്യാധി തത്ര ഉപജായാതെ"
മേല്‍ പറഞ്ഞരീതിയില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ആമം സമാവസ്ഥ യില്‍ ഇരിക്കുന്ന വാത പിത്ത കഫങ്ങളെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നു. ആമാത്ത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചും രോഗിയുടെ അഹാരവിഹാരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ചും ത്രിദോഷങ്ങള്‍ ഒറ്റക്കോ കൂട്ടായോ പ്രകുപിതമാകുന്നു. എന്നുവച്ചാല്‍ വാതപ്രകൊപകരമായ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് വാതവും, പിതപ്രകൊപകരമായ ആഹാരം, പ്രവൃത്തി, മാനസിക വിചാരങ്ങള്‍ ഇവകൊണ്ട് പിത്തവും പ്രകൊപിക്കപ്പെടുന്നു. (കഫവും അങ്ങനെ തന്നെ)
ഈ പ്രകുപിത ദോഷങ്ങള്‍ ശരീരം മുഴുവന്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നു. എവിടെയാണോ accumulate ചെയ്യപ്പെടാന്‍ ചാന്‍സ്‌ ഉള്ളത്‌ അവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുകയും രോഗമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത്‌ രോഗത്തിനു കാരണം ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന ചില അടിവുകള്‍ ആണ്.
ചികിത്സ
അടിവുകള്‍ എങ്ങനെ തടയാം?
'' ചികിത്സ രോഗ നിദാന പ്രതികാര:''
''നിദാന പരിവര്‍ജനമേവ ചികിത്സ''
രോഗ കാരണങ്ങളെ ഒഴിവാക്കലാണ് ചികിത്സ. അതായത്‌ മേല്‍ പറഞ്ഞ അടിവുകള്‍ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ രോഗവും കുറയും.
ശോധന ചികിത്സയുടെ പ്രസക്തി.
ശോധന ചികിത്സ അത്തരം അടിവുകളെ ഒഴിവാക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്നു. ശോധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കഴുകല്‍ ആണ്.. ശരീരം ആകമാനം കഴുകി അഴുക്കുകളെ പുറത്ത് കളയുന്ന രീതി. ഇത് നമ്മുടെ പ്രകൃതി ദത്തമായ ദ്വാരങ്ങള്‍ വഴി ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
വയറിളക്കുക , ചര്ദ്ദിപ്പിക്കുക, നസ്യം, വസ്തി, രക്തം കളയല്‍ ഇവയൊക്കെയാണ് പ്രധാന ശോധനങ്ങള്‍. ഇവ ചെയ്ത' ശുദ്ധനായി' ഇരിക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ ശരീരത്തില്‍ ഒരു രോഗത്തിനും വരാന്‍ കഴിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം.
ശോധനയുടെ പ്രായോഗിക വശം
പ്രായോഗികമായി ഒരു സാധാരണക്കാരന് വീട്ടില്‍ ഇരുന്ന്‍ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ശോധനയാണ്‌ വയറിളക്കല്‍.
വയറിളക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
വയരിലക്കുന്നതിനു ഒരാഴ്ച മുന്‍പേ അതിന്റെ തയാറെടുപ്പുകള്‍ തുടങ്ങണം 'തയാറെടുപ്പ്' എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ പേടിക്കണ്ട. എന്നും ജോലികഴിഞ്ഞ് വീട്ടില്‍ വരുമ്പോള്‍ എണ്ണ തേച്ച്, വിശദമായി ഒരു കുളി ചൂടുവെള്ളത്തില്‍ അങ്ങ് പാസാക്കുക. ഇത്രമായ്ത്രം ചെയ്‌താല്‍ മതി. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച എണ്ണ തേച്ച് കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഞായറാഴ്ച (അവധിദിവസം) രാവിലെ എഴുനേറ്റ്‌ വെറും വയറ്റില്‍ വയരിളകാനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുക. മരുന്ന് കഴിച്ച ശേഷം ചൂടുവെള്ളം ഇടയ്ക്കിടെ കുടിക്കുക. മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം നന്നായി ശോധന കിട്ടിയ ശേഷം കഞ്ഞി കുടിക്കാം. അന്ന്‍ മുഴുവന്‍ കഞ്ഞി മാത്രമേ ആഹാരം പാടുള്ളു.
വയരിളക്കാനുള്ള മരുന്നുകള്‍ ഏതൊക്കെ?
അവിപത്തി ചൂര്‍ണം, ഗന്ധര്വേരണ്ടം, കല്യാനഗുളം ലുതലായവ ഉപയോഗിക്കാം.
ഇത് മാസത്തില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്‌താല്‍ ഒരുവിധം എല്ലാ രോഗങ്ങളും തടയാം
ശ്രദ്ധിക്കുക
മരുന്നുകള്‍ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം കഴിക്കുക. രക്താതിമര്‍ദ്ദം, ഹൃദ്ദ്രോഗം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ ഇത് ഒഴിവാക്കുക.

7.01.2009

പുതിയ നിയമം

അറിഞ്ഞില്ലേ പുതിയ നിയമം വന്നു........ നിയമം വായിച്ചതിനു ശേഷം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ മുറി വൈദ്യന്മാരെല്ലാം ബഹു സന്തോഷത്തിലാണ്. ചായക്കടക്കാരൻ നരയണൻ ചേട്ടൻ ബിസിനസ് മോശമ്മയത് കോണ്ട് കട്പൂട്ടി. അത് വൈദ്യശാലയാക്കാൻ പോകുകയാണത്രെ.. നാരയണേട്ടൻ പേപ്പറിഒൽ വാർത്തവയിച്ചുടനെ ഉറഞ്ഞുതുല്ലി സന്തോഷം കൊണ്ട്... നമ്മള് രക്ഷപെട്ടടാ‍.................

ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. പാരമ്പര്യ വൈദ്യ്ൻ രെജിസ്റ്റ്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ചൊകിത്സുക്കാം എന്ന് സർകാർ നിയമം കൊണ്ടുനന്നിരിക്കുന്നു. ഒറ്റനോട്ടതിൽ തോന്നും nallathalle? അവരും ചികത്സിക്കട്ടെ എന്ന്. പക്ഷെ ആരോക്കെയാണ് ഈ നിയമ പ്രകാരം വൈദ്യന്മാർ എന്നപദവി നേടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ..

൧) ഏതേങ്കിലും വൈദ്യന്റെ കൂടെ മരുന്നിടിക്കാനോ, ലേഹം ഇളക്കനോ നൊന്നിട്ടുല്ലവർ

൨) പഞ്ചകർമ അസ്സിസ്റ്റന്റ്കൽ അതായത് അയുർവേദ് ആശുപത്രികളീൽ കിഴി ഇറ്റാനും മറ്റ് സഹയത്തിനും നിന്നിട്ടുള്ളവർ

തുടങ്ങിയ ജൊലികൾ കുരചുനാൾ ചെയ്ത ആർക്കും ഇനി വൈദ്യൻ എന്ന പേരിൽ ചികിത്സ നടത്താം.

ഈ നിയമം ഏത് ധിഷണാ ശാലികളുടെ മണ്ടയിൽ ഉണ്ടായതാണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷേ ഇത് തഴെപറയുന്ന പ്രത്യാഖാതങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു.

അനന്തര ഫലങ്ങൾ

൧)‘ചെമ്മാനും ചെരിപ്പുകുത്തിയും’ വരെ വൈദ്യന്മാർ അയി മാറുന്നു. ഉദാ: ഈ നിയമം വന്നതിനു ശേഷം എഴുപതിനായിരത്തോളം അപേക്ഷകള്‍ ആണ്‍എത്തിയത്‌ എന്നാണു പത്ര വാര്ത്ത. ഇത്രയും പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാര്‍ എവിടുന്നുവന്നു.?

൨) വയിദ്യകുലപതികള്ടെ ചികിത്സ സ്വീകരിക്ചു ജനം വലയുന്നു. വൈദ്യകൃത മരണന്ഗ്ന്ങളും രോഗങ്ങളും കൂടുന്നു.

൩) ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ പേരില്‍ അജ്ഞാനികള്‍ കാട്ടികൂട്ടുന്ന കോപ്രായങ്ങള്‍ ആയുര്‍വേദത്തിന്റെ അന്തസത്തയും ആധികാരികതയും വിശ്വാസ്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സ്വന്തം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട സര്കാരാന് ഈ തുക്ലാക് ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങള്‍ നടപാകുനത് എന്ന് ഓര്‍ക്കുക. ഒരാള്‍ ഡോക്ടര്‍ ആകാന്‍ ന്നാലറ വര്ഷം patippam ഒരു വര്ഷം ഇന്റെന്ഷിപ്പും കഴിയണം. പത്താം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയും കഴിഞ്ഞ ഒരാള്‍ കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് ഇനി നെത്രപേരെ കൊല്ലും എന്ന് കണ്ടറിയണം. പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാരുടെ വാദം ഒരാളെ ചികിത്സിക്കാന്‍ പ്ടികെന്ടതില്ല എന്നതാണ്. വൈദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമായി ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു കഴിവാണ് അന്നവര്‍ അവകാസപെടുന്നു . പക്ഷെ ആലോചിക്കുക പണ്ട്‌ വര്‍ഷങ്ങളോളം ഗുരുകന്മാരുറെ കൂടെ നടന്ന് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം മനപാടമാകിയാണ് ഒരാള്‍ ചികിത്സകന്‍ ആകുന്നത്. അല്ലാതെ അത് പാരമ്പയമായി കിട്ടുന്ന ഒന്നാല്ല.
സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്
1, ഒന്നുകിൽ ഈ നിയമം എടുത്ത് കളയുക.
2, അരിവുള്ള പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാർക്ക് രെജിസ്റ്റ്രഷൻ ഏർപെടുത്തുക. അതിനായി ഒരു പരീക്ഷ നടത്തി വിജയിക്കുന്നവർക്ക് പ്രക്റ്റീസ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക.

Copy right protected. Copy pasting disabled